Vizeum är mediebyrån som förutom digitala, utmanande och särskiljande, är övertygade om att den viktigaste byggstenen i medievärlden är kunskapen om mänskliga drivkrafter. Och Vizeums ledord ”Connections that Count” handlar just om detta. Att hitta nya insikter om människor och hur de konsumerar media idag, för att på det viset skapa effektivare medielösningar.
Business Director till Vizeum, Stockholm
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation och entreprenörskap. En plats där människan står i centrum och data är källan till insikten om hur vi som individer agerar i verkligheten. Den insikten parar vi med teknologi och därifrån skapar vi effektiva medielösningar. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, och gör kommunikationslösningar som är värdefulla för mottagarna.

Arbetsuppgifter
Som Business Director på Vizeum är du ansvarig för ditt kundteam och dina kunder. Du har budgetansvar och ansvarar för att strategiskt utveckla dina kunder som kan vara både svenska och stora internationella varumärken. Du leder arbetet i teamet och inspirerar, motiverar och utvecklar individerna i ditt team och är navet i vårt arbete att skapa ett vinnande samarbete som stärker både våra kunders och vår egen affär. Som Business Director driver du arbetsgruppen med strateger och kreativa mediespecialister, utvecklar och implementera kommunikationsstrategier med hög kvalitet i arbete och service.
För oss är strategiskt och kommersiellt tänkande, en obotlig nyfikenhet och drivkraften att vinna nyckeln till framgång.
Account Manager till Vizeum, Stockholm
Vizeum är en mediebyrå där vi hyllar innovation och entreprenörskap. En plats där människan står i centrum och data är källan till insikten om hur vi som individer agerar i verkligheten. Den insikten parar vi med teknologi och därifrån skapar vi effektiva medielösningar. Vi är en mediebyrå där kunskapen och kreativiteten hos varje medarbetare skapar tydligt värde i våra kunders affär, och gör kommunikationslösningar som är värdefulla för mottagarna.
Vi erbjuder dig;
Ett spännande arbete där du är operativt ansvarig i större kunduppdrag och kundansvarig för mindre till mellanstora kunduppdrag. Du motiverar och projektleder arbetsgruppen och det löpande kampanjarbetet internt samt säkerställer att specialister levererar inom utsatt tid. Hos oss arbetar du integrerat med våra Account Directors och specialister under hela kommunikationsprocessen. Ditt ansvar är att säkerställa att medieval och taktisk planering genomförs och sammanställs samt rapporteras till kund i tid. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera kampanjer och case som kan användas till tävling eller ”best practice”. Vid behov koordinerar du nordiska och internationella uppdrag. Det ligger också i ditt ansvar att säkerställa effektivitet i kunduppdrag och du driver mot höga intäktsmål. Du ser vikten av att ha bra relationer till media och följer utvecklingen i medielandskapet. Du kommer även att ansvara för ett antal egna kunder. Tjänsten är placerad i Stockholm och du rapporterar till Head of Accounts i Stockholm.
© DENTSU AEGIS NETWORK 2014